smalėkas


smalėkas
×smalė̃kas (brus. cмaляк, l. smolak) sm. (2) 1. Aps, Vlk, , Bd, Rud, LKKXI160(Zt), Mlt, sakingas medžio kelmas ar rąstas, dervuolis: Atvežk degutui degt smalė̃kų Kp. Prikask iš balų smalė̃kų – degsme degutą Ds. Iš smalė̃kų geros malkos Užp. Eitau kurt, ale nei smalė̃kų nėra, nei skiedrelių neturiu Sem. ^ Jonas juodas kai smalė̃kas Ds. Kur eini? – Šiknon smalė̃kų skaldyt (atsakoma, nenorint pasakyti, kur eina) Plm.sakinga pliauska skaloms skelti, soklys: Priskaldyk smalė̃ko – kursiu pečių Ut. Būdavo, rasi kožnoj pirkioj gero smalė̃ko Klt. 2. Slk, Ktk, Antz, Krkš, Lp sakinga skala, šakalys, dervokšlis: Be smalė̃kų neįkursi pečiaus Sl. Smalė̃kais gerai pečius pakurt Trgn. Prirink smalė̃kų – eisme šiąnakt lokyt Lkm. Prisirenka smalė̃kų ir eina su žeberklais Antr. Sausi smalė̃kai gerai dega Mlt. Smalėkù apsvilinau paršą Rud. Reikia priskaldyt smalė̃kų, tai bus pečiui prakurt Nmn. Kibirkštus (greit užsidegantis) smalėkas LKGI568. Smalėkus žuvautojai degindavo gagančiuje . 3. Pls žr. smaliukė: Šiemet mažai matosi žydinčių smalė̃kų Kkl. Nuo smalė̃kų tai net pievos raudonos Trgn.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • karčius — 2 ×kar̃čius (l. karcz) sm. kelmas, keras: Karčius iškarčiavoja (iškasa) Arm. Supuvęs smalėkas kai kar̃čius Dv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kernoti — 2 kernoti, oja, ojo intr. užsilikti, išlikti: Iš visos didelės giminės tik vienas Juozas da kernoja: ir jaunesni, ir senesni seniai išmirė Trgn. | Kelmas jau kadai supuvo, o smalėkas da kernoja Trgn …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • puvėsis — 1 puvė̃sis sm. (2) Tvr, puvėsỹs (3b) Lp, puvesỹs (3b) Plv, puvė̃siai pl. (2) 1. Kos50 supuvęs medis, sienojas, kelmas, pagalys: Tą [medį] reik pakirsti, toks puvė̃sis Sg. Kamorai (uodai) anlenda puvė̃sin ir išsiveda (išsiperi) Lz. Prikapojau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaliekas — ×smaliẽkas sm. (2) žr. smalėkas: 1. Čia ne smaliẽkas, čia puvesys Arm. 2. Smaliẽkas gerai prakurui Švnč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smalingis — ×smaliñgis sm. (2) žr. smalėkas: 1. Zp Padėk tą smaliñgį po pamatu, jis niekad nesupus Grš. ║ Atnešk smaliñgio prasikurt – jau laikas kaisti pietus VšR. 2. Smaliñgis kap užsidegė, tai i prisvilo blynai Bgt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smaliokas — ×smaliõkas sm. (2) žr. smalėkas: 1. Vyrai kasa smaliokùs degutui Pn. Prisilupiau smaliõkų, dabar degsiu degutą Paį. Kai nebebus malkų, reiks iš pušyno smaliokùs kūrint Ėr. Kai prisdaris ben pora vežimų smaliõkų, reiks degt degutas Užp.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smolis — 2 ×smõlis sm. (2) žr. smalėkas 1: Tai vis toja smõlis: kai duosi kirviu, tai ugnis pilas Aps …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sūris — 1 sūris sm. (1) K 1. SD334, R, MŽ, Sut, N, M, LL222, Rtr, KŽ iš varškės slegiamas ar kitokiu būdu darytas pieno produktas: Sūris sudėtas SD263. Sviestą tai sukdavo su rankom, sūrius dėdavo Ob. Mūsų sūris supiltas LKT283(Glv). Kad ne paršai, mes… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkura — ùžkura sf. (1) 1. Brs, Vkš, Nv žr. 1 užkuras 1: Ka y[ra] geras pečius, nu vienos ùžkuros įkaista Vvr. Dvi ùžkuri sudegink, kad būtų šilta troba J. Jau antrą užkurą pečiuo duodu, o troba nešilta Šts. Duona gerai neiškepė, reik uždėti [kokias]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įrūkti — 1 įrū̃kti intr. 1. prisirinkti dūmų, prirūkti: Inrūkus visa pirkia, suodžiai karo Kls. Inrū̃kę, dūmai pirkioj Dglš. Kad inrū̃ksta pirkia [vakarojant] Rod. 2. Š aprūkti, apdūmuoti: Kai einam namo, tai tik dantes i akys blizga, inrū̃kę Str. Dirbo… …   Dictionary of the Lithuanian Language